Een systeem van wereldwijde rechtvaardigheid en solidariteit

 

Er zijn geen oorlogen meer, de nood en de armoede zijn voorbij. De wereld van morgen moet er zo uitzien. Wereldwijde rechtvaardigheid is het centrale thema voor een betere wereld. Duurzame wereldvrede, vrijheid en veiligheid zijn nauwelijks denkbaar zonder uitgebreide rechtvaardigheid.

Er zijn al veel ideeën voor het bereiken van mondiale rechtvaardigheid: Van de zachte transformatie van het menselijk bewustzijn naar de gewelddadige revolutie. Er zijn al veel revoluties geweest omdat de bewustzijnsverandering te lang duurt. Deze revoluties leidden echter in zeer weinig gevallen tot de gewenste doelen en eindigden meestal in het tegenovergestelde. Het kan beter.

Greater Earth

Een blik in de toekomst

 

Het is het jaar 2100 plus. De staten en volkeren van de aarde zijn politiek verenigd in een federale wereldunie. Er zijn geen oorlogen meer. Zaken die van invloed zijn op de mensheid als geheel worden geregeld door een wereldwijde rechtsorde, geschillen worden beslecht door supranationale rechtbanken. Het wereldrecht wordt beschermd en gehandhaafd door de democratische instellingen van de Wereldunie.

 

Dit is bijna een paradijs in vergelijking met de wereld van vandaag. Alle mensen zijn in orde, bittere armoede is iets uit het verleden. Maar zelfs extreme rijkdom is beperkt omdat het onrechtvaardig is. Wat is er gebeurd? De landen die in de Wereldunie verenigd zijn, hebben een systeem van wereldwijde rechtvaardigheid en solidariteit ontwikkeld onder de naam KOMPENSO. Het toverwoord is evenwicht, en KOMPENSO is het woord daarvoor in het Esperanto.

Niemand kan er iets aan doen, in welke tijd, in welk land of onder welke sociale omstandigheden hij is geboren en moet leven. Daarom vindt er een wereldwijde lastenverdeling plaats, waarbij geen enkel land, geen enkele persoon en ook geen enkele persoon meer benadeeld wordt door ongunstige omstandigheden. Hoe kan zoiets als dit werken?

Hoeveel kost de wereld?

 

Men leest het steeds weer: onze planeet behoort toe aan alle mensen en niet aan een elite van superrijken en heersers. Een mooi inzicht, maar wat kun je er mee doen? Hoe kan de rijkdom van onze planeet eerlijk verdeeld worden over de mensheid? Door voor elke afzonderlijke staat de eerlijkst mogelijke financiële bijdrage aan de wereldgemeenschap te bepalen. Hoe moet dit gebeuren?

Iemand heeft ooit berekend hoeveel geld onze planeet Aarde waard is, wat men als minimumbod zou moeten eisen, als men het zou veilen. Het zou ongeveer 5 triljoen dollar moeten zijn. Op dezelfde manier zou het mogelijk moeten zijn om de waarde van elk afzonderlijk land te bepalen, zoals bij een privé-eigendom. Het gaat niet zozeer om de grootte van het land of het aantal inwoners, maar om de economische waarde van het land. De onvruchtbare woestijn is bijvoorbeeld niet zo veel waard als vruchtbare landbouwgrond, tenzij men in de woestijn minerale grondstoffen vindt. Dit resulteert in de verschillende financiële bedragen, alsof de landen worden verhuurd.

Voor de natiestaten, die de landen al gebruiken, verandert er niets aan de eigendomsvoorwaarden. Het is slechts één methode om hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan de Wereldunie vast te stellen. Met dit geld financiert de wereldunie haar administratie, met inbegrip van de instellingen van de mondiale democratie en het wereldrecht. Dit is een van de pijlers van de mondiale rechtvaardigheid. Er worden er meer toegevoegd.

Gezamenlijke projecten van de mensheid

Het Mondiaal Sociaal Fonds is een andere pijler van een alomvattende rechtvaardigheid. Het biedt iedereen een voldoende basisinkomen, zonder voorwaarden en waar hij of zij ook woont, ongeacht zijn of haar eigen inkomen. Alle mensen krijgen dezelfde kansen op een goed leven, ook al hebben ze geen eigen inkomen. Verdere voordelen van het wereldwijde sociale fonds zijn gratis medische zorg en gratis toegang tot onderwijs, van basisschool tot universiteit. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke lidstaten, zonder dat dit ten koste gaat van hun nationale begrotingen.

 

De mensheid staat onder de bescherming van een internationale verzekering tegen overmacht. De Wereldunie organiseert de wereldwijde bescherming bij rampen, die in de eerste plaats preventieve maatregelen neemt tegen alle soorten natuurrampen en grote technische ongelukken, zoals vroegtijdige waarschuwingssystemen, en in de tweede plaats snel en doeltreffend kan helpen in geval van schade. Dit is een nieuwe generatie Rode Kruis georganiseerd in militaire termen, die optimaal is opgeleid op het gebied van personeel en technisch is uitgerust op bases over de hele wereld. Tot haar taken behoren ook het herstel van de schade en de wederopbouw na rampen. Preventie strekt zich ook uit tot bescherming tegen gevaren van buitenaf.

Mocht er overal ter wereld opnieuw barbaarsheid uitbreken of een gewapend conflict tussen twee landen ontstaan, dan heeft de wereldunie een supranationale vredesmacht paraat die snel en doeltreffend kan worden ingezet. Dit is een federale politiemacht met militaire capaciteiten die kan worden omschreven als een wereld gendarmerie. Het werkt uitsluitend op basis van de rechtsgrondslag van het internationale recht en houdt zich strikt aan het beginsel van proportionaliteit van de middelen. Zo kunnen de natiestaten zich volledig ontwapenen en de kosten voor hun eigen leger besparen. De nationale politiediensten voor binnenlandse veiligheid blijven onaangetast.
Interstatelijke oorlogen komen zo op de vuilnisbelt van de geschiedenis terecht.

Om de mensheid een grote toekomst te geven, moet zij het vermogen ontwikkelen om de aarde te verlaten en uit te breiden naar de ruimte. Als eerste stap zal onze planeet worden vergroot. Het concept van Grotere Aarde is de nieuwe visie van een vergrote Aarde, geopend en bewoond door een grotere, politiek verenigde mensheid. Als menselijk project voor het 3de millennium is het een realistisch perspectief voor het ontlasten en beschermen van de aarde zelf, alsook voor de zogenaamde verovering van de ruimte. De financiering, organisatie en verantwoordelijkheid voor het project liggen bij de Wereldunie.

Eenheid van de mensheid is een voorwaarde

 

Er zijn zeker nog meer ideeën over hoe je het lidmaatschapsgeld op een zinvolle manier kunt gebruiken. Een systeem als KOMPENSO kan hier slechts in grote lijnen worden geschetst. Hoe dit er in detail zal uitzien is een zaak voor deskundigen en politici. Men kan zich echter voorstellen dat zoiets niet mogelijk is zonder de politieke instemming van de mensheid. Daarom moet deze overeenkomst haalbaar worden. We worden gedwongen dit te doen als wij en onze nakomelingen op deze planeet op een waardige manier willen overleven. Klimaatverandering alleen zal in de niet al te verre toekomst problemen met zich meebrengen die geen enkel land ter wereld in zijn eentje zal kunnen oplossen. De kans op conflicten zal daardoor drastisch toenemen.

We hebben geen andere keuze: de eenheid van de mensheid is het uiteindelijke doel. Ons beleid moet dringend werken aan een democratische wereldunie. Als politiek bewuste burgers van de wereld moeten wij een dergelijk beleid eisen en bevorderen. Dat is onze belangrijkste taak.

De mensheid heeft de Wereldunie absoluut nodig - en ze heeft KOMPENSO nodig.